Cíle sdružení

Cílem sdružení je pořádání společných turistických, sportovních, kulturních a společenských akcí, na kterých se členové sdružení budou snažit získávat a dále předávat poznatky z cest do zahraničí a z cest po České republice, z poznávání jiných kultur a lidí.

Prostřednictvím autentických sdělení a zážitků chce sdružení ukázat zejména mladým lidem, jak umělé jsou každodenní mediální sdělení a jak neoprávněné jsou předsudky vůči jiným kulturám, národnostem a lidem. Sdružení chce pěstovat touhu poznávat a objevovat na vlastní kůži, nikoliv zprostředkovaně a zkresleně. Dále chce sdružení vychovávat úctu k přírodě a vést své členy k její ochraně.

Sdružení se bude snažit poskytovat svým členům zázemí a pomoc při provozování aktivit, které budou korespondovat s cíli činnosti sdružení. Mezi takové aktivity lze počítat např. následující:

  • Zahraniční expedice
  • Dálkové pochody
  • Pobyty v přírodě
  • Přednášky s cestopisnou tématikou a tématikou pobytu v přírodě
  • Společenské akce
  • Sportovní akce
  • Publikační činnost

Výňatek ze stanov občanského sdružení PrvníPěší.cz.