Členské příspěvky

Členské příspěvky byly stanoveny ve výši 400 Kč ročně.

napsat autorovipozvat kamaráda

Členské příspěvky uhraďte každoročně nejdéle do 30. dubna na bankovní účet občanského sdružení. Číslo účtu je 2200119929/2010 (FIO banka).

Uhrazením členského příspěvku se automaticky prodlužuje vaše členství. V případě problémů s úhradou předem se obraťte na info@prvnipesi.cz.

Členských příspěvků bude využito k nákupu technického vybavení a k částečné úhradě nákladů na propagační materiály.