Členské příspěvky

Členské příspěvky byly stanoveny ve výši 400 Kč ročně.

Členské příspěvky uhraďte každoročně nejdéle do 30. dubna na bankovní účet občanského sdružení. Číslo účtu je 2200119929/2010 (FIO banka).

Uhrazením členského příspěvku se automaticky prodlužuje vaše členství. V případě problémů s úhradou předem se obraťte na info@prvnipesi.cz.

Členských příspěvků bude využito k nákupu technického vybavení a k částečné úhradě nákladů na propagační materiály.