Co je PrvníPěší.cz

PrvníPěší.cz je občanské sdružení, vzniklé roku 2010. Svou činností navazuje na aktivity neorganizovaného spolku První Pivní Pěší Pluk, které existovalo od roku 2004. Hlavním cílem sdružení je podpora nezávislého cestování a poznávání.

Počátky sdružení nalezneme už v roce 2004, kdy si parta mladých středoškoláků řekla, že by nebylo od věci podniknout výlety po okolí Tachova a poznat tak lépe kraj ve kterém bydlí. Tuto moudrou myšlenku podporovala také touha objevit něco nového, něco o čem by se pak dalo vyprávět při večerech trávených pospolu v hospodě.

Vzájemným poznáváním postupně vykrystalizoval základ občanského sdružení PrvníPěší.cz. Na nejrůzněji motivovaných akcích postupně vydrželi při sobě jenom ti nejzdatnější a ti, kteří měli opravdový zájem o to poznat blíže jak to v tom kulatém světě chodí.

Z touhy po nových zábavných historkách a zkazkách se postupně stala malá závislost na čerstvém vzduchu, klikaté cestě a neznámých, ale dobrých lidech, kteří žijí všude.

Po absolvování středních škol, během studií na vysokých školách nejrůznějších zaměření, v době, kdy už někteří začali pracovat a plnit svou povinnost vůči systému ve kterém žijí, se zrodil nápad, pomoci i ostatním lidem, kteří třeba nemají dost odvahy nebo tu správnou partu, aby začali poznávat okolní svět. Za tímto účelem bylo založeno občanské sdružení PrvníPěší.cz, které by rádo poskytlo informace a postupně i technické zázemí všem, kteří nechtějí jenom sedět doma a každý den si nechat naládovat do hlavy svou porci mediálních informací.

Mimo snahy někomu pomáhat, bychom rádi našli další lidičky, kteří rozšíří naše řady a se kterými si budeme mít co říct, přeci jenom opakovat si historky z cest mezi sebou postupně omrzí:)

Svět je veliký, život krátký, každého promarněného dne je škoda. Kdo nic nedělá zreziví, kdo něco dělá opotřebuje se, ale opotřebování mívá svůj smysl. Rádi bychom pomohli těm, kdo se rozhodli nerezivět:)