Logo

Varianty loga ke stažení pro přípravu materiálů, dodržujte, prosím, striktně pokyny a pravidla pro užívání loga, které jsou uvedené níže.

Pravidla a pokyny k použití loga

  • Vždy měňte velikost loga proporcionálně.
  • Přednostně použijte logo v křivkových formátech (.cdr, .pdf).
  • Při nutnosti použít rastrovou variantu loga, dbejte vždy, aby jste jej použili v dostatečném rozlišení, pokud tak neučiníte logo bude mít neostré okraje nebo se dokonce rozkostičkuje.
  • Upřednostňujte vložení loga na tmavší pozadí.
  • Dbejte minimální ochranné zóny loga a do ní neumisťujte žádné další grafické prvky (písmo, jiné značky, obrázky apod.). Ochranná zóna je u loga vždy vyznačena v podobě lehce šedé kontury.
  • Použijte pouze varianty, které jsou zde ke stažení, nikdy nevytvářejte vlastní barevné kombinace, bez předchozí konzultace s předsedou sdružení.
  • Logo nijak nedokreslujte ani nepřekreslujte, aby nedošlo k jeho degradaci.

Význam loga

Logo znázorňuje siluetu pěšího turisty (pěšáka), který stoupá po horském svahu, na pozadí vycházejícího slunce (nebo měsíce :)). Pěšák jde sám ve svých myšlenkách a je skloněný pod tíhou batohu.