MAS Zlatá cesta, o.p.s.

Název Zlatá cesta není náhodný, ve středověku procházela územím Zlatá cesta. Obce, podnikatelé a neziskové organizace působící podél její osy, se v souladu s tradicí sdružili v MAS Zlatá cesta, o.p.s. Nosným motivem jejich činností je zlepšení kvality života ve venkovských oblastech především prostřednictvím zemědělské činnosti, rozvoje podnikání, zvelebování venkovského prostředí a péčí o lidské zdroje.

Region MAS Zlatá cesta, o.p.s., se nachází v Plzeňském kraji na území okresu Tachov. Zahrnuje část území Svazků obcí Lučina a je typickou venkovskou oblastí, dříve z velké části zemědělsky využívanou.

Tato krajina je charakteristická malými obcemi poblíž státní hranice s Německem. Podstatná část území leží v Chráněné krajinné oblasti Český les. Jsou zde hraniční přechody jak pro pěší, tak pro automobilovou dopravu.

MAS Zlatá cesta je zajímavá svým složením. Převážná část zakladatelů ale i členů, jsou podnikatelé a neziskové organizace.

Více informací naleznete na www.zlatacesta.cz