Vedení a organizační struktura

Občanské sdružení řídí rada sdružení, která má minimálně 3 členy. Jedním z nich je předseda sdružení, který zastupuje sdružení navenek a jedná jeho jménem.

Předsedu zastupuje během jeho nepřítomnosti místopředseda.

Členové rady sdružení jsou voleni z řadových členů občanského sdružení. Tato volba se provádí každoročně na valné hromadě.

Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení, kterou tvoří všichni členové sdružení.

Aktuální zastoupení občanského sdružení

Předseda sdružení

Matouš Horáček

Rada sdružení

Matouš Horáček (předseda sdružení)

Vratislav Bambas (místopředseda sdružení)

Adam Sluka