Výroční zprávy

Souhrná výroční zpráva se sepisuje jako informace pro členy i širokou veřejnost o tom, jak naše občanské sdružení fungovalo.